Dnes si v krátkosti představíme dva příběhy z prostředí Runeterry. První je z minulosti Jhina. Jak je jeho život spojen se Zedem a Shenem? Druhá část pak odkryje tragický příběh tří prastarých sester, které musely bojovat se zrádnou magií.

Jhinovo mistrovské dílo

“Umění si žádá jistou krutost.” - Khada Jhin

Jhina už od mládí fascinovaly 2 věci - smrt a číslo 4. Kdysi býval prostým kulisářem, který pracoval pro kočovnou divadelní společnost. Toto povolání však nebylo to, co Jhina naplňovalo. Ve volném časem se potuloval Ionií a vraždil bezbranné občany. Každou oběť naaranžoval tak, aby v jeho očích byla mistrovským dílem. Smrt pro něj byla nejčistší formou umění.

Jeho řádění neuniklo pozornosti řádu Kinkou. Mistr Kusho, jeho syn Shen a učedník Zed se vydali po Jhinovi pátrat. Jhin unikal 4 roky, Shen při zdánlivě nekonečných pátráních zahořkl, Zed začal velmi zaostávat ve svých studiích. Všechny stopy do sebe konečně začaly zapadat a Jhin byl dopaden při slavnostech Duchovního květu. Mistr Kusho odmítl zločince zabít, místo toho ho vsadil do vězení, což ještě více zklamalo jeho mladé svěřence, Shen nakonec s otcem souhlasil, ale pro Zeda to byla poslední záminka k tomu, aby podlehl zášti a začal se věnovat stínovým uměním.

Jhin se v žaláři věnoval umění, tanci a hudbě. Později byl vysvobozen jednou z vládních organizací, které se hodila Jhinova schopnost vyvolávat chaos. Jhin se teď znovu toulá světem, vybaven novým arzenálem zbraní. Celá Runeterra je jeho plátnem, zbraň je štětcem a krev nevinných lidí je barvou pro dokonalé mistrovské dílo.

Zajímavosti:

Jhin je absolutně posedlý číslem 4. V traileru na tohoto šampiona můžeme vidět vraždy 4 lidí. Jeho zbraň má 4 náboje. Jeho schopnost (Q) Dancing Grenade se odrazí čtyřikrát a ultimátka střelí čtyři náboje. Značka vytvořená jeho schopnostmi vydrží 4 vteřiny. Číslo 4 je vytesáno na jeho zbrani. Číslo 4 jeho v mnoha kulturách považováno za symbol smrti.

Mimochodem, všimli jste si někdy tohoto?


Lissandra a její sestry

“Věky plynou, já zůstávám.” - Lissandra

V dobách, kdy ještě Runeterru obývaly bytosti staré magie se narodily 3 sestry - Lissandra, Avarosa a Serylda. Sestry dospěly a snažily se s magickými bytostmi bojovat, každá svým vlastním způsobem. Všechny tři však zaplatily za své pokusy o zkrocení válčících sil vysokou daň. Serylda ztratila hlas, Avarosa sluch a Lissandra zrak.

I po těžkých ztrátách však sestry oplývaly obrovskou mocí a držely při sobě, společně byly neporazitelné. Oslepená Lissandra se naplno ponořila do svých snů a vizí. Uvědomila si, že je jediná, kdo vnímá temnotu z jiného světa. Později se jí podařilo navázat kontakt se Strážci - bytostmi obývající prostor mimo vesmír.  Lissandra s nimi tajně uzavřela dohodu - připraví svět na příchod Prázdnoty (Voidu) výměnou za slíbenou nesmrtelnost.

Její plán se nepodařilo dlouho utajit a sestry se o něm dozvěděly. Avarosa a Serylda odmítaly zaprodat svět do věčného otroctví a tak se postavily proti Lissandře. Ta si později uvědomila svoji chybu, ale na nápravu už bylo pozdě. Lissandra už neměla na výběr, potřebovala Strážce zastavit. Vyvolala mocné kouzlo, které pohřbilo pod vrstvou magického ledu nejen přicházející Strážce, ale také její stoupence a sestry.