Sezóna pomalu ale jistě končí, Rioťáci však nepřestávají pracovat. Ohledně chování je toto však pro rok 2020 poslední aktualizace. Podívejme se, co nás čeká v roce 2021.

Leaver a výsledky úmyslné pomoci nepříteli

Riot zavedl určité změny trestů za opuštění hry a úmyslnou pomoc nepříteli/záměrné umírání. Ty vykazují nárůst přesnosti detekce. Se zvyšením přesnosti detekce se i upravila přesnost aplikace těchto trestů (od letošního srpna). Výsledky naznačují, že s těmito vylepšeními došlo k 30% poklesu opakujícího se rušivého chování.

Na druhou stranu v testech, kde byl práh detekce zvýšen (takže hráči opouštějící hru byli hůře identifikováni) a tresty byly sníženy, se hráči předvídatelně chovali opět více negativně.

Koncem tohoto roku se Riot tedy bude dále zabývat “tréninkem” leaveru a ostatních modelů pro přesnost trestů.


Kde jsme nyní?

Tým vývojářů pracuje už od září na projektech brzké kapitulace a “LP Consolation”, tedy LP “pro útěchu”. S bližším datem spuštění nám vývojáři odhalili pár dalších bodů:

Early Surrender – brzká kapitulace:

 • Pokud po 10 minutách hraní bude hráč identifikován jako AFK po určitou dobu, týmu bude nabídnuta možnost kapitulace.
 • Stejně jako s logikou remake, volba bude muset být jednomyslná.
 • AFK kapitulace se bude stále držet pravidel LP consolation, což jsou:

LP Consolation změny – LP jako “cena útěchy”:

 • Budou poskytnuty hráčům, kteří se ocitnou v situaci AFK chování v hodnocených hrách.
 • Bere v úvahu více proměnných v průběhu hry, aby určil hodnotu LP poskytnutou hráčům postiženým AFK chováním.
 • Nebude poskytnuto AFK hráčům ani jejich premade hráčům v jejich týmu.
 • Budou limitovány týden po týdnu.
 • Budou přísně sledovány, abychom se vyhli nepříjemnostem v Preseason.

Oba tyto projekty se objeví na PBE v patchi 10.23 a na live servery se dostanou během patche 10.24.


Konec 2020 a začátek 2021

Hlavním zaměřením budou projekty zmíněné vyše, není však od věci probrat pár jiných cílů:

 • Lepší viditelnost pro ovlivněné do trestů a pokut pro hráče, co neustále kazí hry
 • Návrat k odstupňovanému systémů pokut
 • Průzkum přídavných hodnocených řešení
 • Analýza slovních napadení a jak se bude nakládat s in-game řešením, které po identifikaci škody zabrání dalšímu šíření.

Kromě několikrát zmiňovaného negativního chování se však začne více brát na vědomí i chování pozitivní. Specificky z důvodu ukázat, že sportovní chování má smysl i League of Legends.

Systémy jako Honor prokazují už určité nedostatky, vývojáři se k nim bohužel však nedostanou dříve jak v druhé polovině 2021.