Riot krom velkých reworků pracuje i na úpravách schopností pro další šampiony. Již delší dobu se práce zaměřuje na Wukonga a Dianu. Nyní se objevil update, který ukazuje, jakým směrem se změny ubírají.

Update Wukonga

Jeden z nejstarších šampionů by se měl brzy dočkat úprav. Ty mají následující cíle:

 • Přidat Wukongovi více nástrojů a docílit toho, aby měl na lince možnost vytvářet své akce.
 • Dát postavě jistá vylepšení, která zlepší pocit z hraní.
 • Posunout Wukongovu křivku síly směrem k early game místo late game.

Wukongův win rate je velmi ovlivněn délkou hry. Pokud hra skončí do 20 minuty, pohybuje se okolo 42 %. V případě delší hry (35 minut a více) dosahuje až 58 %. Nadcházející změny by měly tyto rozdíly ve winratu vyrovnat.

 • Pasivka – Stone Skin:
  • [Odstraněno] – Wukong již nezískává defensivní statistiky za blízké nepřátelské šampiony. 
  • [Nové] Kdykoliv je Wukong neviditelný pro nepřátelský tým alespoň na 1 sekundu, získá dočasný štít fyzického poškození, který je založen na jeho maximálních životech. Štít zmizí po několika vteřinách.
  • Nová pasivka má zvýšit Wukongovu sílu a potenciál k outplayi na lince ale zároveň znemožnit Wukongovo tankování teamfightů.
 • Q – Wuju Strike:
  • Cena snížena z 40 many na 30 many na všech úrovních.
  • Cooldown snížen na 1 sekundu na všech úrovních.
  • [Nové] Cena schopnosti je vrácena, pokud zabije jednotku. 
 • W – Warrior Trickster:
  • Útoky klonu škálují o 50 – 100% Wukongova AD dle na úrovně schopnosti a aplikují on-hit efekty. 
  • Klon je nyní brán jako nehybný šampion a bude útočit do blízkých nepřátel s upřednostněním posledního nepřítel, kterého Wukong zasáhl.
  • Skok má dosah 350 jednotek a rychlost je 1200. Nemůže procházet zdmi. 
  • Nyní instantně skáče ke kurzoru hráče namísto bliknutí na krátkou vzdálenost
  • Klon vypadá stejně, jako Wukong na spawnu, pokud zmáčknete například “S” klávesu.
 • E – Nimbus Strike:
  • Dosahu terciálního cíle výrazně zvýšen.
  • Nyní uděluje magické poškození namísto fyzického.

Změny schopností W a E by měly zajistit, že hráči budou chtít použít R – Cyclone na plnou dobu trvání, namísto toho, že bylo přerušeno po vyhození. 

 • R – Cyclone:
  • Kadence poškození zvýšena z každých 0,5 sekund na každých 0,25 sekund (poškození je poloviční, aby byla doba kompenzována).
  • Přepočet AD poškození zvýšen z 1,1 na 1,25.
  • Bonusová rychlost pohybu je nyní vždy 30 % místo rozmezí mezi 5-40 % během doby trvání.
  • Bonus attack speedu z Nimbus Strike se nyní pozastaví, pokud je aktivní R.

Update Diany

U Diany se Riot zaměřuje hlavně na vizuální a zvukové efekty. Ty projdou modernizací. Změn se i tak dočkají schopnosti. Konkrétně se prohodí E a R.

 • E – Lunar Rush
  • Diana skočí k cíly a udělí magické poškození. Cooldown se resetuje, pokud byl cíl pod moonlight efektem.

 • R – Moonfall
  • Odhalí a lehce k sobě přitáhne všechny nepřátelské jednotky a udělí zpomalení o 40 % na 2 vteřiny
  • Pokud Diana zasáhne jednu, nebo více jednotek, udělí základní poškození a bonus za každý zasažený cíl.

Přesunutí původní ultimátky na E má přinést lepší počáteční fázi hry. Její nová a vylepšená ultimátní schopnost má přinést možnost nepřátelům Dianu obehrát. Změnou si projde i pasivka:

 • Pasivka – Moonsilver Blade
  • Diana získá 10 % attack speed. Po vykouzlení schopnosti se bonus trojnásobí na dobu 3 vteřin.
  • Každý třetí útok navíc udělí bonusové magické poškození.

Úprava pasivní schopnosti si dává za cíl oddělit škálování attack speedu z úrovně schopnosti Moonfall. Nyní se bonus zvětšuje s úrovní postavy. Zároveň je i jednodušší. Nakonec se změní i všechny ikonky schopností.