Po příchodu Čepele vyhnanství vychází dle předpokladu i její současná majitelka.


Nové karty

 • Riven (úroveň 1)
  • Pokud máš útočný žeton během svého kola, “Reforge” (Do ruky přidej jeden ze tří doposud nepoužitých úlomků Blade of the Exile).
  • Navýšení úrovně: Vidím Blade of the Exile v ruce.
 • Riven (úroveň 2)
  • Pokud máš útočný žeton během svého kola, “Reforge”.
  • Když je má síla navýšena poprvé v daném kole, navyš ji dvojnásobně.
 • Weapon Hilt
  • ​​​​​​​Toto kolo přidej spojenci +2/+0. “Reforge”.
  • Zamíchej kartu Riven do balíku.
 • Survival Skills
  • ​​​​​​​Spojencům nemůžou toto kolo klesnout životy pod 1. Pokud je tato karta vyhozena z ruky bez zahrání, tvému nejsilnějšímu spojenci nemůžou toto kolo klesnout životy pod 1.
 • Sharpened Resolve
  • ​​​​​​​Toto kolo přidej spojenci +3/+2.

Sestava nově příchozích šampionů se nám pomalu plní a je stejně nabitá a rozmanitá jako ty z předchozích expanzí. Ovšem Noxijskou vyhnankyní nekončíme.