Reklama

Pravidla komunitního portálu TryHard.cz přijatá ke dni registrace

(dále jen „Pravidla“)

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Provozovatelem webu TryHard, jakožto i subjektem odpovědným za jeho obsah v těch případech, kdy je schopen obsah webu sám ovlivnit, je společnost Boosters s.r.o. Pokud je v těchto Pravidel uveden termín „uživatel“, rozumí se jím rovněž i návštěvník, což platí i opačně.

I. Obecná ustanovení

 • Uživatelé jsou povinni držet se pravidel slušného chování.
 • Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu TryHard, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
 • Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. Podmínky registrace

 • Kdokoliv se může na webu TryHard registrovat zdarma. 
 • Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 
 • Registrací na webu TryHard uživatel stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 • V případě, že uživatel při registraci nebo během užívání webu TryHard použije fotografii, obrázek nebo grafiku, kterou vloží ke svému profilu, nesmí tímto dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu TryHard ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel umístěním a zpřístupněním profilové fotografie a fotografie nebo obrázku prohlašuje provozovateli webu TryHard, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu TryHard uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu TryHard uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

III. Pravidla diskuse

 • Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu TryHard nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
 • Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezření na porušení uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 

IV.  Označení uživatele

 • Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu TryHard nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:
 1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
 2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
 3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů
 • Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný. Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tento čl. IV. Pravidel.

V. Pravidla pro předávání cen

 • Výhry jednotlivcům se posílají na adresu jednotlivce.
 • Výhru je též možné převzít po domluvě osobně v Praze 5.
 • V případě různých soutěží (soutěže o hardware, počítačové hry apod.) má výherce povinnost napsat svou kompletní adresu na mail info@tryhard.cz. Pokud tak neučiní do 14 dnů od data vyhlášení vítěze, cena propadá TryHardu.
 • Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel webu TryHard vyhlašuje vítěze veškerých soutěží, s tím, že provozovatel webu TryHard následně nemá povinnost kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na webu/Facebookové stránce, aniž by musel být kontaktován). Pokud jméno vítěze nebude napsáno u článku, bude vítěz kontaktován e-mailovou zprávou. I v tomto případě platí, že musí svou kompletní adresu poslat nejpozději do 14 dnů od data vyhlášení, jinak výhra připadne provozovateli webu TryHard.
 • Ceny věnované webem TryHard jsou zasílány pouze po území České republiky. Jsou-li do soutěže věnované ceny, jejichž zaslání je těžko proveditelné (ať už po finanční či objemové stránce), bude možné je převzít pouze na adrese provozovatele webu. V tomto případě bude mít hráč možnost si cenu vyzvednout po domluvě na e-mailové adrese: info@tryhard.cz. Nevyzvedne-li si vítěz cenu do 14ti dnů od jejího vyhlášení, výhra připadá provozovateli webu TryHard.

VI. Pravidla pro pořady webu TryHard

 • Veškeré rozhovory s hosty webu TryHard, vzniklé při natáčení pořadů webu TryHard, vyjadřují jejich autentické názory a provozovatel webu TryHard za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost. 
 • Na hosty není během natáčení vyvíjen ze strany provozovatele webu TryHard jakýkoliv nátlak.
 • Bez svolení provozovatele webu TryHard není možné pořady dále poskytovat ani upravovat. Pořad podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví provozovatele webu TryHard.

VII. TryHard offline akce

 • Provozovatel webu TryHard nenese zodpovědnost za případné ztráty na majetku, chování a názory návštěvníků TryHard offline akcí.
 • Uživatelé a návštěvníci offline akcí webu TryHard berou na vědomí, že hry, provozované na těchto offline akcích nevyžadují zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na vrácení vstupného, či poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech offline akcí soudně vymahatelné. 
 • Vstupné, vybrané při offline akcích a offline aktivitách slouží pouze k pokrytí vlastních nákladů; provozovatel webu TryHard ze vstupného nemá žádný zisk.

VIII. Pravidla pro vkládání jiných audiovizuálních materiálů

 • Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály. Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu TryHard ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel zveřejněním audiovizuálních materiálů na webu TryHard prohlašuje provozovateli webu TryHard, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu TryHard, uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu TryHard uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.
 • Provozovatel webu TryHard nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých uživatelů na portálu a na samotných offline akcích pořádaných TryHardem a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).

IX. Ostatní Pravidla

 • Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 
 • Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu TryHard a nebudou sdělovány třetím stranám.
 • Provozovatel webu TryHard nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu TryHard a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu TryHard a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).
 • Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tato Pravidla, aniž by byl povinen na jejich změnu uživatele upozornit, což uživatel výslovně bere na vědomí a s tímto postupem souhlasí. Aktuální verze pravidel bude vždy přístupná na webové stránce https://tryhard.cz/t/pravidla-komunitniho-portalu-tryhard-cz-prijata-ke-dni-registrace  s tím, že tato verze Pravidel bude vůči všem uživatelům účinná okamžikem jejich zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

V Praze dne data registrace uživatele na webu

Boosters, s.r.o.,
Provozovatel webu TryHard

Reklama
Online streamy
Nejsou online žádné streamy
Bleskovky
16. 4. 2021 16:15

MSI se bude hrát na patchi 11.9

15. 4. 2021 18:14

Full Machine Victor se dočká vizuálních úprav.

15. 3. 2021 19:59

Rekkles skončil 2021 LEC s 12.6 KDA Umřel pouze 18x

5. 3. 2021 11:36

Do klienta přistál "Tvůj obchod"!

11. 2. 2021 12:04

Riot vydal nový merch k valentýnskému svátku. Podívejte se zde!

29. 1. 2021 13:21

Riot se nechal slyšet ohledně VGU. Mezi potenciálí šampiony, kteří projdou změnou, patří Dr. Mundo, Shyvana, Nocturne, Udyr a Quinn.

Reklama
eSportový přehled
26. 3. 18:00 FNC
3 : 1
SK
27. 3. 17:00 G2
3 : 2
S04
27. 3. 21:00 EG
1 : 3
TSM
28. 3. 17:00 MAD
3 : 1
RGE
28. 3. 22:00 DIG
0 : 3
100
2. 4. 18:00 S04
3 : 0
FNC
3. 4. 17:00 G2
1 : 3
MAD
4. 4. 17:00 S04
1 : 3
RGE
4. 4. 22:00 TSM
3 : 1
100
4. 4. 22:00 TL
1 : 3
C9
10. 4. 17:00 RGE
3 : 1
G2
10. 4. 22:00 TL
3 : 1
TSM
11. 4. 17:00 MAD
3 : 2
RGE
11. 4. 22:00 C9
3 : 2
TL
Reklama