Reklama

Pravidla komunitního portálu TryHard.cz přijatá ke dni registrace

(dále jen „Pravidla“)

tato pravidla jsou závazná pro všechny registrované uživatele. Provozovatelem webu TryHard, jakožto i subjektem odpovědným za jeho obsah v těch případech, kdy je schopen obsah webu sám ovlivnit, je společnost Boosters s.r.o. Pokud je v těchto Pravidel uveden termín „uživatel“, rozumí se jím rovněž i návštěvník, což platí i opačně.

I. Obecná ustanovení

 • Uživatelé jsou povinni držet se pravidel slušného chování.
 • Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu TryHard, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
 • Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. Podmínky registrace

 • Kdokoliv se může na webu TryHard registrovat zdarma. 
 • Uživatel musí při registraci vyplnit platnou a aktuální emailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 
 • Registrací na webu TryHard uživatel stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 • V případě, že uživatel při registraci nebo během užívání webu TryHard použije fotografii, obrázek nebo grafiku, kterou vloží ke svému profilu, nesmí tímto dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu TryHard ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel umístěním a zpřístupněním profilové fotografie a fotografie nebo obrázku prohlašuje provozovateli webu TryHard, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu TryHard uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu TryHard uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.

III. Pravidla diskuse

 • Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Provozovatel webu TryHard nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost. 
 • Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
 • Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezření na porušení uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena. 

IV.  Označení uživatele

 • Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu TryHard nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:
 1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
 2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
 3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů
 • Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný. Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tento čl. IV. Pravidel.

V. Pravidla pro předávání cen

 • Výhry jednotlivcům se posílají na adresu jednotlivce.
 • Výhru je též možné převzít po domluvě osobně v Praze 5.
 • V případě různých soutěží (soutěže o hardware, počítačové hry apod.) má výherce povinnost napsat svou kompletní adresu na mail info@tryhard.cz. Pokud tak neučiní do 14 dnů od data vyhlášení vítěze, cena propadá TryHardu.
 • Uživatelé berou na vědomí, že provozovatel webu TryHard vyhlašuje vítěze veškerých soutěží, s tím, že provozovatel webu TryHard následně nemá povinnost kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na webu/Facebookové stránce, aniž by musel být kontaktován). Pokud jméno vítěze nebude napsáno u článku, bude vítěz kontaktován e-mailovou zprávou. I v tomto případě platí, že musí svou kompletní adresu poslat nejpozději do 14 dnů od data vyhlášení, jinak výhra připadne provozovateli webu TryHard.
 • Ceny věnované webem TryHard jsou zasílány pouze po území České republiky. Jsou-li do soutěže věnované ceny, jejichž zaslání je těžko proveditelné (ať už po finanční či objemové stránce), bude možné je převzít pouze na adrese provozovatele webu. V tomto případě bude mít hráč možnost si cenu vyzvednout po domluvě na e-mailové adrese: info@tryhard.cz. Nevyzvedne-li si vítěz cenu do 14ti dnů od jejího vyhlášení, výhra připadá provozovateli webu TryHard.

VI. Pravidla pro pořady webu TryHard

 • Veškeré rozhovory s hosty webu TryHard, vzniklé při natáčení pořadů webu TryHard, vyjadřují jejich autentické názory a provozovatel webu TryHard za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost. 
 • Na hosty není během natáčení vyvíjen ze strany provozovatele webu TryHard jakýkoliv nátlak.
 • Bez svolení provozovatele webu TryHard není možné pořady dále poskytovat ani upravovat. Pořad podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví provozovatele webu TryHard.

VII. TryHard offline akce

 • Provozovatel webu TryHard nenese zodpovědnost za případné ztráty na majetku, chování a názory návštěvníků TryHard offline akcí.
 • Uživatelé a návštěvníci offline akcí webu TryHard berou na vědomí, že hry, provozované na těchto offline akcích nevyžadují zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na vrácení vstupného, či poskytnutí výher (věcných i finančních) ze všech offline akcí soudně vymahatelné. 
 • Vstupné, vybrané při offline akcích a offline aktivitách slouží pouze k pokrytí vlastních nákladů; provozovatel webu TryHard ze vstupného nemá žádný zisk.

VIII. Pravidla pro vkládání jiných audiovizuálních materiálů

 • Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály. Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti webu TryHard ani jeho provozovatele – společnost Boosters s.r.o., nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může provozovatel webu sankcionovat zrušením profilu a případně i uplatněním osobnostních a majetkových práv, pokud dojde k jejich porušení. 
 • Uživatel zveřejněním audiovizuálních materiálů na webu TryHard prohlašuje provozovateli webu TryHard, že nebudou neoprávněně ohrožena a porušena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, ani obecně platné zásady slušnosti. Uživatel tímto bere na vědomí, že v případě uplatnění výše uvedených práv třetích osob vůči provozovateli webu TryHard, uživatel přejímá v plném rozsahu svou odpovědnost, která mu v těchto případech vzniká přímo vůči třetím osobám či následně poté, kdy provozovatel webu TryHard uplatní nárok uplatněný třetí osobou regresně vůči uživateli.
 • Provozovatel webu TryHard nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých uživatelů na portálu a na samotných offline akcích pořádaných TryHardem a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).

IX. Ostatní Pravidla

 • Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 
 • Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu TryHard a nebudou sdělovány třetím stranám.
 • Provozovatel webu TryHard nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu TryHard a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu TryHard a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).
 • Provozovatel webu TryHard si vyhrazuje právo rozšířit, změnit nebo zrušit tato Pravidla, aniž by byl povinen na jejich změnu uživatele upozornit, což uživatel výslovně bere na vědomí a s tímto postupem souhlasí. Aktuální verze pravidel bude vždy přístupná na webové stránce https://tryhard.cz/t/pravidla-komunitniho-portalu-tryhard-cz-prijata-ke-dni-registrace  s tím, že tato verze Pravidel bude vůči všem uživatelům účinná okamžikem jejich zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

V Praze dne data registrace uživatele na webu

Boosters, s.r.o.,
Provozovatel webu TryHard

Reklama
Bleskovky
ico 22. 2. 2019

Dnes je to deset let od vydání prvních šampionů ve hře.

ico 20. 2. 2019

V oficiálním Merchandise Store se objevila nová kolekce oblečení.

ico 20. 2. 2019

Základní podoba Kayle​​ bude ještě jednou upravena.

ico 19. 2. 2019

Vydání patche 9.4 bylo posunuto o jeden den.

ico 16. 2. 2019

Byl spuštěn oficiální LCS Store.

ico 13. 2. 2019

Nová načítací obrazovka je již zapnutá i na serveru EUNE!

eSportový přehled
17. 2. 21:00 100
0 : 1
FOX
17. 2. 22:00 GG
1 : 0
CLG
17. 2. 23:00 TL
0 : 1
TSM
18. 2. 0:00 CG
0 : 1
FLY
18. 2. 1:00 C9
1 : 0
OPT
22. 2. 18:00 S04
0 : 0
G2
22. 2. 19:00 XL
0 : 0
RGE
22. 2. 20:00 VIT
0 : 0
SPY
22. 2. 21:00 SK
0 : 0
MSF
22. 2. 22:00 FNC
0 : 0
OG
23. 2. 17:00 G2
0 : 0
XL
23. 2. 18:00 SK
0 : 0
S04
23. 2. 19:00 OG
0 : 0
MSF
23. 2. 20:00 SPY
0 : 0
RGE
Reklama
Reklama