Na testovacím serveru PBE se objevil nový update.

Akali

 • Twilight Shroud (W)
  • Cooldown změněn na 20.
   • Vs. Live: Změněn z 25/22/19/16/13 na 20.
   • Vs. PBE: Snížen z 25 na 20.

akaliw.png

Alistar

 • Mana zvýšena z 278,84 na 350.

Aurelion Sol

 • Starsurge (Q)
  • Maximální doba trvání stunu zvýšena z 1,65/1,8/1,95/2,1/2,25 na 2,2/2,4/2,6/2,8/3
  • Minimální doba trvání stunu snížena z [33.3% maximální doby trvání] na [25% maximální doby trvání].

aurelionq.png

 • Comet of Legend (E)
  • Rychlost pohybu změněna z [25/30/35/40/45%] na [25/26/27/29/30/31/32/33/34/36/37/38/39/40/41/43/44/45% závisející na úrovni].

asole.png

Galio

 • Colossal Smash (P) 
  • Poškození sníženo z 20-200 na 15/24/32/41/49/58/66/75/83/92/100/109/117/126/134/143/151/160
  • MR ratio sníženo ze 70% na 60%.

galiop.png

 • Shield of Durand (W)
  • Snížení magického poškození za 100 bonusového MR vráceno na [8%].
   • Vs. Live: Nezměněno.
   • Vs. PBE: Sníženo z 12% na 8%
  • Snížení fyzického poškození vráceno na 50% sníženého magického poškození.
   • Vs. Live: Nezměněno.
   • Vs. PBE: Zvýšeno ze [33,3% sníženého magického poškození] na [50% sníženého magického poškození].

galiow.png

Jhin

 • Deadly Flourish (W)
  • Doba trvání znehybnění zvýšena z 0,75/1/1,25/1,5/1,75 na 1/1,25/1,5/1,75/2.
  • Cooldown snížen ze 14 sekund na 12.

jhinw.png

Lux

 • Prismatic Barrier (W)
  • AP ratio zvýšeno ze 20% na 30%.

luxw.png

Nidalee

 • Swipe (Cougar E)
  • Poškození zvýšeno ze 70/130/90/250 na 80/140/200/260.

nidaleee.pngnidaleer.png

Ryze

 • Základní obnova HP zvýšena z 1,4 na 1,6.
 • Obnova HP za úroveň zvýšena z 0,11 na 0,16.
 • Rune Prison (W)
  • AP ratio vráceno na 60%. 
   • Vs. Live: Nezměněno
   • Vs. PBE: sníženo ze 70% na 60%.
  • Cooldown vrácen na 13/12/11/10/9 sekund. 
   • Vs. Live: Nezměněno.
   • Vs.PBE: Zvýšen z 12/11/10/9/8 sekund na13/12/11/10/9.

Yuumi

 • Zoomies (E)
  • Maximální obnova životů změněna na [2,3x základní obnova životů]
   • Vs Live: Změněno z [2x základní obnova životů] na [2,3x základní obnova životů]
   • Vs. PBE: Změněno z [2,5x základní obnova životů] na [2,3x základní obnova životů].

yuumie.png