První Patch roku 2020 do TFT přináší upravené předměty a novou třídu postav. Pojďme se na ně podívat.

Obsah


Nový Lunar původ a postavy

Do hry se dostanou dvě nové postavy, které mají společný původ, Lunar. O jejich příchodu do TFT jsme informovali dříve.

Lunar bonus

 • Při dvou Lunar postavách se každých 7 vteřin celému týmu přidá 15 % k šanci na kritický zásah, 15 % poškození při kritickém zásahu a 10 % síly schopností. Bonus se sčítá až 4×.

Leona

 • Tier 1
 • Třída: Warden
 • Zdraví: 650/1170/2106
 • Armor: 40
 • Poškození: 50/90/162
 • Attack Speed: 0,55
 • Mana: 50/100
 • Schopnost: Lunar Barrier – Leona sníží obdržené poškození do sebe o 40/90/140 po dobu 5 vteřin.

Karma

 • Tier 3
 • Třída: Mystic
 • Zdraví: 600/1080/1944
 • Armor: 20
 • Poškození: 50/90/162
 • Attack speed: 0,7
 • Mana: 75/100
 • Schopnost: Inspire – Na začátku boje si Karma označí nejbližšího spojence a propojí se s ním. Tomu pak udělí štít, pokud je naživu. Pokud není, vybere si náhodně jiného. Štít trvá 5 vteřin a absorbuje 250/400/800 poškození. Když je štít aktivní, získá spojenec 60/70/80 % bonus k attack speedu.

Nové malé legendy

Do hry se dostanou také tři nové malé legendy. Flutterbug, Craggle a Tocker.


Balanční změny

Předměty

Last Whisper (nový)

 • Recept: Sparring Gloves + Recurve Bow
 • Nahrazuje Repeating Crossbow
 • Efekt: Kritické zásahy snižují armor cíle o 90 % na 3 vteřiny. Tento efekt se nestackuje.

Titan’s Resolve (nový)

 • Recept: Chain Vest + Recurve Bow
 • Nahrazuje Phanom Dancer
 • Efekt: Když je nositel zasažen kritickým útokem, nebo ho udělí, získá 2 % bonusu poškození. Tento bonus se stackuje až do 100 %. Při plném nastackování získá 25 armoru a magic resistu a šampion se zvětší. Efekt se každé kolo resetuje.

Bramble Vest (nový)

 • Recept: Chain Vest + Chain Vest
 • Nahrazuje Thornmail
 • Efekt: Odstraní příchozí bonusové poškození z kritických útoků. Při každém příchozím základním útoku udělí zpětně 80/120/160 magického poškození (nejčastěji jednou za vteřinu). Navrátivší poškození se zvětšuje dle hvězdičkové úrovně postavy, jenž předmět má.

Frozen Heart (malý rework)

 • Původní efekt: Snížení attack speedu okolních nepřátel o 25 %.
 • Nový efekt: Okolní nepřátelé mají snížený attack speed o 40 %. Nově se stackuje dosah efektu.

Iceborn Gauntlet (malý rework)

 • Původní efekt: Vyhnutí se útoku vytvořilo zonu s ledem. Nepřátelé v této oblasti měli nižší attack speed o 25 %.
 • Nový efekt: Po vykouzlení schopnosti, nositelův další základní útok zmrazí cíl na 1,5 vteřiny.

Ionic Spark (malý rework)

 • Původní efekt: Udělí 90 poškození do nepřítele, který použil schopnost.
 • Nový efekt: Nepřátelé do vzdálenosti 3 políček, kteří použijí schopnost, obdrží magické poškození. Toto poškození má sílu o hodnotě 200 % maximální many zasaženého cíle.

Quicksilver (malý rework)

 • Původní efekt: Spell shield, který zamezil účinku dalšího omezení pohybu. Štít se obnovil po 3 sekundách od aktivace.
 • Nový efekt: Unikátní – Nositel je imunní vůči omezením pohybu.

Locket of the Iron Solari (nové přepočty)

 • Změněna hodnota štítu z 300 po dobu 8 vteřin na 250/275/300 po dobu 8 vteřin dle hvězdičkové úrovně postavy, která předmět má.

Luden’s Echo (nové přepočty)

 • Změněno poškození ze 150 magického na 120/160/200 dle hvězdičkové úrovně postavy, která předmět má.

Statikk Shiv (nové přepočty)

 • Změněno poškození z 100 magického do 3 cílů na 80 magického poškození do 3/4/5 cílů dle hvězdičkové úrovně postavy, která předmět má.

Hush

 • Šance na aktivaci efektu snížena z 25 % na 20 %.

Red Buff a Morellonomicon

 • Průběžné poškození sníženo z 20 % za 10 vteřin na 18 % za 10 vteřin.

Původy a třídy

Druid

 • Obnovování životů zvýšeno z 40 na 45.

Light

 • Attack speed bonus zvýšen z 15/25/35 % na 15/35/55 %.

Ocean

 • Obnovování many sníženo z 15/30/60 na 10/30/60.

Shadow

 • Bonusové poškození zvýšeno z 60/140 % na 65/150 %.

Postavy

Tier 1

Vayne

 • Zdraví zvýšeno z 500 na 550
 • Poškození schopnosti (dle maximálního zdraví cíle) zvětšeno z  9/12/15 % na 10//13/16 %.

Warwick

 • Mana upravena z 50/150 na 50/125
 • Poškození schopnosti zvýšeno z 200/450/700 na 200/500/700

Tier 2

Jax

 • Zdravví zvýšeno z 650 na 700.
 • Poškození základních útoků zvýšeno z 50 na 55.

Malzahar

 • Poškození minionů zvýšeno z 30/60/90 na 40/70/100.

Neeko

 • Celková mana sníženo za 80 na 65.

Senna

 • Bonus poškození spojeneckých postav ze schopnosti zvýšen z 15/30/55 na 15/40/65

Skarner

 • Bonus attack speedu ze štítu zvýšen z 30/65/100 % na 50/75/100 %.

Syndra

 • Celková mana snížena z 80 na 65.

Varus

 • Poškození schopnosti zvýšeno z 225/450/675 na 225/450/800

Tier 3

Aatrox

 • Zdraví zvýšeno ze 700 na 800.
 • Poškození schopnosti zvýšeno z 250/500/1000 na 300/600/1200.

Azir

 • Poškození schopnosti zvýšeno z 125/250/375 na 150/275/450.

Nocturne

 • Attask speed snížen z 0,75 na 0,7.
 • Poškození základních útoků sníženo z 60 na 55.

Qiyana

 • Trvání stunu sníženo z 3/4/5 vteřin na 2,5/3,5/4,5 vteřiny
 • Poškození schopnosti zvýšeno z 300/500/700 na 300/500/900

Sivir

 • Trvání schopnosti sníženo ze 7 na 5 vteřin.

Tier 4

Annie

 • Upraveno poškození Tibbersovo útoků z 150/300/1000 na 125/350/1500 poškození.

Twitch

 • Zvýšen přepočet poškození základních útoků po použití schopnosti z 125/150/300 % na 130/160/300 %.

Tier 5

Amumu

 • Trvání stanu upraveno z 2/2/2 na 1,5/2/5 vteřin.
 • Poškození schopnosti sníženo ze 150/250/1337 na 100/200/1337.
 • Mana upravena z 50/125 na 75/150.

Master Yi

 • Bonusové poškození schopnosti zvýšeno z 50/75/500 na 75/100/500.

Nami

 • Poškození schopnosti sníženo ze 150/250/350 na 100/200/300.

Opravy chyb

 • Nezacílitelné jednotky nemohou být již ovlivněny efekty zamezení pohybu.
 • Opravdu opravena chyba, kdy Annie mohla opět získávat manu po spawnutí dvou Tibbersů.