Mezi hráči karetní hry Legends of Runeterra se již delší dobu proslýchá, že se mezi někteřými postavami z karet skrývají budoucí šampioni do hry League of Legends. Riot ve svém nedávném videu potvrdil, že pro rok 2020 mají několik zajímavých nápadů na šampiony vycházející ze stávajícího příběhu. Zda se bude jednat o například Yasuova bratra Yone, rozdělenou verzi Kindred, nebo šampiona z Legends of Runeterra, však můžeme zatím jen polemizovat. Víme ale, že Riot ve videu slíbil dva nové šampiony a minimálně jeden bude jungler. 

Nyní se pojďme podívat na možné adepty z Legends of Runeterra.


Corina Veraza

 • Lokace: Zaun
 • Známé schopnosti: Magnus Opus (neboli mistrovské dílo)
 • Důležité hlášky
  • “Like a flower, Zaun will bloom”
   • “Zaun vykvete jako květina”
  • “A deadly bloom”
   • Smrtící květ”
  • "The narrow-minded Piltovans know only gears and metal, and cannot appreciate the delicate art in every stem, every petal, every cell of my cultivair. I will craft them an undeservedly graceful doom."
   • Úzkostlivý Piltované znají pouze nářadí a kov, ale nedokážou ocenit delikátní umění v každém stéblu, v každém okvětním lístku, v každé buňce mých odrůd. Vytvořím jim nezaslouženě lahodnou zkázu.

V již zmiňovaném videu od Riotu se hodně mluví o “výkvétání”, “květech” a přírodě. I podle obrázku, který se ve videu objevil a je hodně podobný jejímu úvodnímu obrázku, by se mohlo jednat právě o Corinu (nebo Yoneho). Jak se ale zmínil jeden z uživatelů Redditu: “V této době by nebylo rozumné vidat šampionu, která užívá biologické zbraně se jménem Corina”. Uvidíme jak si s tím Riot poradí.


Yone, Windchaser

 • Lokace: Ionia
 • Příbuzní: Yasuo (nevlastní bratr)
 • Známé schopnosti: Staggering Strikes (Omráčí 2 jednotky).
 • Důležité hlášky: 
  • "When I was a child, I asked my brother: 'Does the wind flee, or does it follow?' He followed me then for guidance. I follow him now for justice."
   • “Když jsem byl dítě, zeptal jsem se jednou svého bratra” “Prchá vítr nebo následuje?” Od té doby mě následoval kvůli vedení. Já jsem ho následoval pro spravedlnost.”
  • Yasuo: "Does the wind flee?" – Yone: "Or does it follow?"
   • Yasuo: “Prchá vítr?” – Yone: “Nebo následuje?”
  • Yone: "At last, I have found you." – Yasuo: "Yone... turn back while you can."
   • Yone: “Konečně jsem tě našel”. – Yasuo: “Yone... navrať se zpět dokud můžeš.”

Yone, Yasuův bratr, jenž byl považován za mrtvého, je druhou nejčastěji spojovanou postavou s nejnovější plánovanou postavou do League of Legends. O Yonem víme jen velmi málo – pouze střípky z příběhů Yasua. Yone byl velmi milý a přívětivý člověk, který se o Yasua vždy dobře staral. Yasuův a Yoneho vztah byl vždy komlikovaný až nakonec bohužel ve víru událostí byly bratři nuceni se utkat v boji na život a na smrt, kde měl Yone údajně padnout. Nakonec se ale ukázalo, že Yone žije. Zda se Yone ukáže i na Summoner’s Riftu je ale zatím otázkou.


Cithria

 • Lokace: Demacia (Cloudfield)
 • Známé karty:
  • Cithria of Cloudfield
  • Vanguard Squire
  • Cithria the Bold
 • Důležité hlášky:
  • Cithria the Bold: "Lady Crownguard, it's an honour.” – Tianna Crownguard: "The honour is mine, Cithria."
   • Cithria: “Je mi ctí paní Crownguard.” – Tianna: “Potěšení je na mé straně Cithrio.”
  •   Garen: "Lead our charge." – Cithria the Bold: "Demacia! Now and forever."
   • Garen: “Veď nás do bitvy.” – Cithria: Demacia, nyní a navždy.”

Cithria je pravděpodobně nejpropracovanější “NEšampion” v Legends of Runeterra. Nejen že vlastní hned tři karty, které indikují její vývoj v řadách Demacijské armády, ale objevuje se i na obrázku Garena a má vlastní krátký příběh Turmoil (Nepokoj) – zde. Další její příběh najdeme i v knížce Realms of Runeterra. Spekuluje se také, že jako panoš sloužila samotnému Garenovi. Ačkoliv ve hře nemá žádné speciální schopnosti, tak fakt, že se ve hře objevuje opravdu mnohokrát, indikuje, že by s ní Riot mohl mít další plány. Z hlášek poslední verze Cithrii (Cithria the Bold) je navíc znát, že si získala úctu i u královské stráže a stala se věhlasnou bojovnicí.


Tianna Crownguard

 • Lokace: Demacia
 • Příbuzní: Garen (teta), Lux (teta)
 • Důležité hlášky:
  • “Our House has bled for this realm. You'll not throw away this family's honor for a few tricks of light.”
   • Naše rodina krvácela pro tuto říši. Nezahodíš naši rodinnou hrdost pro pár triků se světlem.”

Ačkoliv se toho o Tianně Crownguard z Legends of Runeterra příliš nedozvídáme, víme toho o ní mnohé díky několika komiksům, ve kterých se objevila. Tianna je teta Lux a Garena a je velmi hrdá na svůj původ a příjmení Crownguard. Na Garena je velmi pyšná, ale Lux a její kouzlení ji nenechává spát. Zatím jsme si Tiannu mohli užít v komiksech Aftermath, Lux: Issue 1, Lux: Issue 3, Lux: Issue 4 a What Once Sailed Free.


Commander Ledros

 • Lokace: Shadow Isles
 • Známé schopnosti:
  • Schopnost oživení, nesmrtelnost (duch)
  • Blade of Ledros – Half a blade for half a man. A weapon broken as its wielder's vow, broken as the king it was sworn to protect, broken as the kingdom of shadow that once was blessed.
   • Ledrosova čepel – “Poloviční meč pro polovičního muže. Zbraň zlomená stejně jako vlastníkův slib, zlomená jako král, kterého měla chránit, zlomená jako království stínů, které kdysi bylo požehnáno.”
 • Důležité hlášky: 
  • Commander Ledros: "I broke my sword over your men, Hecarim. I'll drive the rest through YOU!" – Hecarim: "You can try, Ledros."
   • Ledros: “Zlomil jsem si na tvých mužích meč Hecarime. Nyní ho zbytek prorazím skrz TEBE!.” – Hecarim: “Můžeš to zkusit, Ledrosi”
  • "I am Ledros, the King's shield!"
   • Jsem Ledros, Králův štít”
  • “Most spirits lost themselves as the passing years eroded their memories. But anguish anchored Ledros to his past. Some things, even time cannot absolve.”
   • Většina duší ztratí sama sebe jak plynoucí roky poničí jejich vzpomínky. Avšak útrapy ukotvily Ledrose k vlastní minulosti. Některé věci ani čas nemůže zprostit viny.”

O Ledrosovi toho ze všech předchozích adeptů víme prozatím nejméně. Z jeho hlášek je zřejmé, že kdysi jako hrdý velitel jednotek říše, která se rozprostírala na místech, kde se nyní nachází Shadow Isles, porušil přísahu, kterou dal svému králi, což vedlo ke zničení celé říše. Ledros se po smrti stal prokletým duchem s napůl zničeným mečem, který bloudí po Shadow Isles. Hecarim je jeho úhlavní nepřítel, jelikož on a jeho muži mohou za jeho posmrtná muka.


Kterého z našich adeptů byste nejraději viděli v League of Legends? A nebo máte na mysli úplně někoho jiného? Podělte se s námi o vaše názory v komentářích.