Aphelios se na live serverech ani neohřál a Riot už nám představil dalšího šampiona – tím je Vastayský bojovník Sett. V pořadí stý čtyřicátý sedmý šampion už je nyní k dispozici na PBE, takže známe jeho vlastnosti.

Základní vlastnosti

 • Základní HP: 600
 • Růst HP za úroveň: 93
 • Regenerace HP: 9,25
 • Růst regenerace HP za úroveň: 0,15
 • Základní magic resist 32
 • Růst magic resistu za úroveň: 1,25
 • Základní AD: 60
 • Růst AD za úroveň: 4
 • Základní rychlost pohybu: 340
 • Attack range: 125
 • Růst attack speedu za úroveň: 1,75.

Schopnosti

P – Pit Grit

 • Základní útoky Setta střídají úder zleva a zprava. Začíná vždy úderem zleva. Attack speed zvyšuje rychlost úderů z obou směrů
  • Úder zleva uděluje klasické poškození.
  • Úder zprava uděluje bonusové fyzické poškození.
 • Sett získává bonusovou regeneraci HP za každých 5% chybějících životů.

Q – Knuckle Down

 • 9 sekund cooldown
 • Sett získá 30% bonus k rychlosti pohybu na 1,5 sekundy, pokud se pohybuje směrem k nepřátelskému šampionovi.
 • Dva následující základní útoky udělí bonusové fyzické poškození na základě maximálních HP nepřátel.

W – Haymaker

 • Pasivní část: Sett si ukládá 100% obdrženého poškození jako Grit – kuráž, až do maxima 50% svých maximálních HP. Grit rychle upadá ihned po obdržení poškození.
 • Aktivní část: 
  • Sett praští do cílového směru a udělí poškození posílené o Grit, které se tímto úderem spotřebuje. Do nepřátel uprostřed úderu udělí True Damage, do nepřátel na krajích fyzické poškození.
  • Sett také získá rychle upadající štít o velikosti spotřebovaného Grit.

E – Facebreaker

 • Sett uchopí nepřátele po obou svých stranách a praští s nimi k sobě, udělí jim fyzické poškození a zpomalí je o 50% na 0,5 sekundy. Pokud Sett uchopil alespoň jednoho nepřítele na obou stranách, všichni uchopení nepřátelé jsou na 1 sekundu omráčeni.

R – The Show Stopper

 • Sett sebere nepřátelského šampiona, odnese ho dopředu a pak s ním praští do země. Všichni nepřátelé v okolí úderu obdrží fyzické poškození zvyšující se s bonusovými HP uchopeného šampiona a jsou zpomaleni o 99% na 1,5 sekundy. Čím jsou nepřátelé vzdálenější od úderu, tím méně poškození obdrží.

Speciální interakce