Jen několik dní zbývá do konce současné páté sezóny a hráči mají jen málo času na vylepšení si svého postavení. Nová šestá sezóna s sebou přinese hned několik změn.

  • Délka jedné sezóny byla zkrácena na dva měsíce (z původních třech). V betě se dokonce experimentovalo i s pouhým jedním měsícem.
  • Za výhru v kompetitivním zápase hráči získají více kompetitivních bodů a naopak méně na konci jako odměnu za umístění, aby bylo zohledněno zkrácení sezón.
  • Povinné zápasy za týden pro ranky od Diamond výše byly sníženy ze sedmi na pět. Pokud se vám nepodaří splnit ani nový požadavek, nově ztratíte pouze 25 a nikoli původních 50 bodů.
  • Control mapy v některých případech trvaly neúměrně dlouho, a proto se nově budou hrát pouze na dva vítězné zápasy.
  • Umístění po Placement zápasech by mělo být přesnější, než tomu bylo doposud.
  • Pokud patříte k vyšším rankům, můžete se stát, že budete čekat o něco déle na zápas. Jako odměnu ale vývojáři slibují vyšší vyváženost.

Vítáte kratší sezónu?