Po traileru, který vyšel před pár dny, Riot konečně odhalil schopnosti nové šampiony.

P – Unending Joy

  • Nilah posiluje léčící a štítovací schopnosti spolenců kolem. Spojenci, kteří Nilah vyléčí nebo jí dají štít sami obdrží část léčení nebo štítu. A pokud spojenci použijí schopnost na sebe, část léčení či štítu obdrží i Nilah.
  • Pokud Nilah dorazí miniona, ona i její spojence obdrží klasické sdílené zkušenosti a navíc polovinu zkušeností, které nebyly uděleny kvůli sdílení.

Q – Formless Blade

  • Pasivní část: Útoky a schopnosti do šampionů ignorují část jejích armoru a léčí Nilah za část uděleného poškození. Tento efekt se zvyšuje s šancí na kritický zásah a léčení nad maximum HP se mění na štít.
  • Aktivní část: Nilah sekne v určitém směru a udělí poškození všem nepřátelům, které zasáhne. Zásah nepřátele na chvíli zvedne Nilah range, attack speed a její následující útoky udělí poškození ve výseči před ní.

W – Jubilant Veil

  • Nilah se zahalí do mlhy, která ji přidá rychlost pohybu, sníží obdržené magické poškození a umožní vyhýbat se základním útokům. Pokud se Nilah během efektu dotkne spoluhráče, také ho zahalí do mlhy, ale efekt na něm trvá kratší dobu.

E – Slipstream

  • Nilah skočí skrz cílovou jednotku (vždy stejnou vzdálenost) a udělí poškození všem nepřátelům, které zasáhne. V zásobě schopnosti může mít až dva skoky. Pokud ve skoku použije Q, nechá za sebou vlnu, která se k Nilah po krátké prodlevě vrátí, udělí poškození a přidá Nilah vylepšené útoky (jako Q)

R – Apotheosis

  • Nilah roztočí svou zbraň kolem sebe a s poslední otočkou přitáhne všechny nepřátele do středu. Schopnost léčí za část uděleného poškození. léčení nad maximum HP vytvoří štít. Toto léčení a štít se zvyšuje s šancí na kritický zásah a je sdíleno se spojenci poblíž.