V období mezi 8. a 21. květnem Blizzard zpřístupnil pro Mercy speciální Pink Mercy skin, který jste si jako jediný mohli pouze koupit. Skin stál $15 (cca 332 Kč) a výtěžek z něj šel na podporu výzkumu rakoviny prsu, BCRF (Breast Cancer Research Foundation). Krom skinu jste si mohli pořídit i trička, jejichž výdělek také putoval na účet charity. Blizzard se také spojil s několika streamery a při charitativních streamech společně vybrali asi $130 000.

Ukázalo se tak, že hráči nejsou k problému rakoviny lhostejní, a Blizzardu se tak celkově podařilo vybrat skoro 13 milionů $, což je největší peněžní dar jaký se kdy podařil vybrat jedné společnosti za rok! Na oslavu tohoto úspěchu Blizzard zveřejnil sbírku fanartů.