Na testovacím serveru se objevila další aktualizace. Mění se především nové předměty.

Ostatní

 • Byl přidán chybějící chroma asset Battlecast Zaca

 • Byly vylepšeny některé ikony.

Balanční změny

Šampioni

Katarina

 • Death Lotus (R) 
  • Efektivita on-hit efektů snížena: 33% → 25%.

Předměty

Emberknife

 • Omnivamp zvýšen: 8% → 12%.
 • Pasivka přejmenována z “Ashen Path” na “Challenging Path”.
 • “Challenging Smite” přejmenován z "Immolating Smite".

Hailblade

 • Omnivamp zvýšen: 8% → 12%.
 • Pasivka přejmenována z “Frostworn Path” na “Chilling Path”.

Doran's Shield

 • Pasivka přejmenována z “Outlast” na “Endure”.

Sterak's Gage

 • Passivka Bloodlust:
  • Zdraví za útoky nablízko sníženo: 2% → 1,5%.
  • Zdraví za útoky na dálku sníženo: 1% → 0,9%.
 • Passivka Lifeline:
  • Zdraví za útoky na dálku zvýšeno: 4% →  4,8%.

Sunborn Aegis

 • Přejmenováno ze “Sunfire Aegis”.

Stridebreaker

 • Aktivka přejmenována ze “Swift Slash” na “Halting Slash”.
 • Passivka Heroic Gai:
  • Rychlost pohybu zvýšená ze 20 na 30.
  • Rychlost pohybu se již nezvyšuje při pohybu jednotek.

Ornn Masterwork předměty

 • Byla změněna jména některých masterwork předmětů. Nová jména:
  • Draktharr's Shadowcarver
  • Turbocharged Hexperiment
  • Forgefire Crest
  • Rimeforged Grasp
  • Typhoon
  • Wyrmfallen Sacrifice
  • Icathia's Curse
  • Upgraded Aeropack
  • Eye of Luden
  • Eternal Winter
  • Dreamshatter
  • Infinity Force
  • Reliquary of the Golden Dawn
  • Seat of Command